Nastavení a správa kmenových dat v SAP

Pro zákazníka (automotive 200+ zaměstnanců, 500+ kmenových referenčních čísel dílů) jsme přes vzdálenou správu nastavili celý systém využití dat pro jednotlivé transakce a tak mohl využívat plnou funkcionalitu SAP

%

administrace v příjmu materiálu, minimalizace chyb

Optimalizace vytížení outbound přeprav

Snížení plateb za chybějící obaly

Challenge

Potýkáte se s chybami v odvolávkách?
Řešíte chybné množství objednaného zboží?
Máte inventurní odchylky?
Používáte SAP a využíváte plnou funkcionalitu?

Kde se nyní možná nacházíte

 • Nevíme co/kdy zákazník odvolává, máme chybné kumulativní množství objednaného zboží
 • Naše MRP výpočty plánovaných zakázek nejsou správné. Potýkáme se s COGI hlášeními a to vede k chybám spotřeby a následné alokace nákladů
 • Máme špatně nastavené odvolávky vůči dodavatelům
 • Máme inventurní odchylky a špatně nastavený warehouse management

Kam vás dostaneme

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme nastavený SD modul a tak máme přehled o zákaznických odvolávkách

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme automaticky integrované dodavatelské ASN do SAP. Ušetřili jsme potřebu administrativy až o 80% a minimalizovali chyby

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme nastavený PP modul – plnohodnotný MRP běh včetně plánovaných termínů výroby

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme automatickou evidenci obalových kont a tak jsme ušetřili za chybějící obaly

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme nastavený MM modul – kmenová data materiálů a zboží – a správné odvolávky k dodavatelům

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme zavedený systém údržby a plánovaní preventivní údržby v SAPu

AIM PARTNERS s.r.o.

Díky nastavenému monitoringu jsme zlepšili vytíženost outbound přeprav

Definice, rozsah projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

SD Modul

 • Nastavení odvolávek zákazníka
 • Správná kumulace
 • Automatická evidence obalových kont
AIM PARTNERS s.r.o.

MM Modul

 • Nákupní objednávky od dodavatele
 • Kmenová data materiálu, zboží
 • Automatizace příjmu materiálu (ASN)
 • Automatická evidence obalových kont
AIM PARTNERS s.r.o.

eWM Modul

Eliminace inventurních odchylek

AIM PARTNERS s.r.o.

PP Modul plnohodnotný MRP běh

Práce s COGI

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme zkušenosti a praktické znalosti získané během minulých implementací u jiných klientů

AIM PARTNERS s.r.o.

Zajistíme, aby data, se kterými pracujete, mohla být kompletní a úplná

AIM PARTNERS s.r.o.

Připravíme správné nastavení celého systému

AIM PARTNERS s.r.o.

Umožníme Vám využívat plnou funkcionalitu SAPu