AIM PARTNERS s.r.o.

Potřebujete optimalizovat vaše procesy, snížit náklady?

AIM PARTNERS s.r.o.

Snažíte se zlepšit spolupráci v rámci výrobních týmů?

AIM PARTNERS s.r.o.

Chcete zefektivnit dostupnost svých zařízení?

AIM PARTNERS s.r.o.

Chcete využívat plnou funkcionalitu SAPu a pracovat s úplnými a správnými daty?

AIM PARTNERS s.r.o.

AIM+ Garantujeme Vám zlepšení vybraných ukazatelů a optimalizaci procesu.

AIM PARTNERS s.r.o.

Logistické koncepty

  • Provedeme komplexní revizi nastavení vašich logistických procesů a navrhneme jejich optimalizaci. Cílíme nejen na redukci nákladů za externí služby, ale zejména na zjednodušení vnějších a vnitřních logistických procesů a toků s využitím Value Stream Mapping a MTM analýz

Digitalizace logistických procesů Industry 4.0

eKANBAN, RFID, performance monitoring, plná integrace ASN

Pokročilé plánování výroby ASPROVA

Automatizace materiálových toků (AGV, systémové zakladače)

AIM PARTNERS s.r.o.

Týmová práce

  • Spolupráce je základem každého úspěchu. Poradíme, jak nastavit týmy, jejich velikost a motivační kritéria tak, aby na shop flooru pracovali v zájmu celku. Týká se nejen výrobních týmů, ale i podpůrných týmů logistiky, údržby a technologie
AIM PARTNERS s.r.o.

SMED / TPM

  • Pomůžeme vám zvýšit celkovou dostupnost výrobních zařízení díky implementaci nových postupů pro rychlé výměny nástrojů a změn ve výrobě a efektivní zavedení preventivní údržby strojů, zařízení a nástrojů. Metodika Toyota Production System
AIM PARTNERS s.r.o.

Nastavení a správa kmenových dat v SAP (MM, PP, SD, WM moduly)

AIM PARTNERS s.r.o.

Nákup přepravních služeb

Network design – analýza dodavatelského / zákaznického řetězce => návrh optimálních tras

Analýza potřeby vhodného typu přepravní techniky,

Kompletní zajištění RFQ procesu a výběr dodavatele s využitím specializované digitální platformy

Maximalizace využití přepravních kapacit, dosažení nejnižších tržních cen služeb

Zaujaly vás služby?