AIM PARTNERS s.r.o.

Připravujete nový projekt?

AIM PARTNERS s.r.o.

Relokujete sériovou výrobu do nového výrobního místa?

AIM PARTNERS s.r.o.

Hledáte zkušené členy projektových týmů?

AIM PARTNERS s.r.o.

Vedení projektu

Vedoucí projektu

  • Přebírá odpovědnost za kompletní přípravu nového projektu
  • Koordinuje všechny projektové činnosti v rámci týmu
  • Komunikuje se zákazníkem
  • Reportuje KPI a plnění projektového rozpočtu

Launch Manager

  • Koordinuje všechny činnosti v rámci přesunu sériové výroby a industrializace
  • Aktivně podporuje připravenost nové výrobní lokality na převzetí nové výroby
AIM PARTNERS s.r.o.

Logistika

Projektový specialista

  • Vytváří logistické koncepty, koordinuje materiálové toky, vytváří layouty

Obalový specialista

  • Design a koncepce obalů
AIM PARTNERS s.r.o.

Kvalita

Projektový specialista (APQP, P-FMEA)

  • Spoluvytváří koncepci výrobku a výrobního procesu se zřetelem zajištění kvality, koordinuje aktivity spojené s validací výrobku a procesu v rámci přípravy nového projektu

Rozvoj dodavatelů

  • Aktivně podporuje dodavatele materiálu / nakupovaných dílů ke zvýšení stability dodávek (nebo zlepšení kvality dodávaných výrobků), pomáhá dodavatelům k dosažení stanovených KPI

Zaujaly vás služby?