TPM

Zavedli jsme funkční systém preventivní údržby TPM a standardizovali organizaci práce ve výrobním a technickém úseku. Naučili jsme klienta používat ERP SAP i pro plánování preventivní údržby. Díky tomu náš klient dosáhl zvýšení OEE a podařilo se mu zredukovat neplánovaná přerušení výroby

%

Zvýšení
strojní efektivity

ERP SAP plán
údržby
strojů a zařízení

%

Zvýšení střední doby
mezi poruchami MTBF

Challenge

Potýkáte se s problémy způsobenými nedostatečnou preventivní údržbou?
Využíváte své pracovníky v údržbě efektivně a dle jejich specializace?

Kde se nyní možná nacházíte

  • Máme sice nastavený systém preventivní údržby, ale tento proces není efektivní
  • Nemáme dostatečnou úroveň a kvalitu provedení preventivní údržby TPM
  • Naši Operátoři výroby nejsou zapojení do procesu údržby
  • Nemáme propojenou činnost seřizovačů a pracovníků údržby, v rámci údržby nezohledňujeme specializace profesí
  • Pro provedení TPM nemáme zavedené plánování zdrojů
  • Nemáme jednotný standard systému preventivní údržby

Kam vás dostaneme

AIM PARTNERS s.r.o.

Naše OEE se zvýšila na 86%

AIM PARTNERS s.r.o.

Dokázali jsme zvýšit střední dobu mezi poruchami MTBF o 80%

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme standardizovaný systém preventivní údržby pro operátora, seřizovače a údržbáře

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme stanovený plán údržby - rozdělený na jednotlivé profese s definicí nutného času na provedení

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme nastavený systém auditu provedení TPM

AIM PARTNERS s.r.o.

Implementovali jsme plán údržby strojů a zařízení v ERP SAP

AIM PARTNERS s.r.o.

Vedeme evidenci náhradních dílů ke strojům a zařízení v ERP SAP

Definice, rozsah projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

Zavedení systému preventivní údržby do ERP SAP

AIM PARTNERS s.r.o.

Zvýšení produktivního času strojního zařízení

AIM PARTNERS s.r.o.

Redukce neplánovaných přerušení výroby

AIM PARTNERS s.r.o.

Standardizace a organizace práce pro výrobní a technický personál

AIM PARTNERS s.r.o.

Vytvoření plánu preventivní údržby TPM

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme zkušenosti a praktické znalosti získané během minulých implementací u jiných klientů

AIM PARTNERS s.r.o.

Připravíme pro vás časovou studii jednotlivých procesních kroků

AIM PARTNERS s.r.o.

Připravíme vám detailní rozpis činností pro operátory, seřizovače a údržbu

AIM PARTNERS s.r.o.

Zavedeme team work

AIM PARTNERS s.r.o.

Sjednotíme cíle pro pracovníky výroby a údržby

AIM PARTNERS s.r.o.

Rozdělíme aktivity na 3 skupiny - TPM1, TPM2 a TPM3

AIM PARTNERS s.r.o.

Zavedeme evidenci náhradních dílů pro stroje a zařízení v ERP SAP

AIM PARTNERS s.r.o.

Naším partnerem při implementaci do SAP je firma Aimtec www.aimtecglobal.com