SMED

Standardizací práce a systému připojení jsme pomohli našemu klientovi (automotive tier 1 dodavatel) zvýšit OEE na vstřikovně. Díky tomu mohl náš klient při stejném objemu výroby snížit své WIP zásoby, ušetřil náklady na pořízení dalšího strojního vybavení a také zredukoval potřebu víkendových směn.

%

Zvýšení strojní efektivity

min

Redukce průměrného času výměny nástroje ze 180 min

%

Redukce WIP zásoby

Challenge

Potýkáte se s nedostatkem strojních kapacit?
Máte nízké OEE?
Máte z důvodu nutnosti velkých výrobních dávek přeplněný sklad?

Kde se nyní možná nacházíte

  • Nemáme dostatek strojních kapacit, výroba jede nepřetržitě i o víkendech a proto nemáme dostatečnou úroveň preventivní údržby TPM
  • Máme nízké OEE (cca 75%), průměrná doba výměny vstřikovacího nástroje je asi 180 min
  • Díky tomu musíme zadávat extrémně velké výrobní dávky (dosah zásob 3-4 týdny) a máme tak přeplněný sklad
  • Nemáme zcela jasné a srozumitelné postupy pro výměnu nástroje
  • Nemáme jednotný standard připojení, nemáme multikuplungy

Kam vás dostaneme

AIM PARTNERS s.r.o.

Naše OEE (strojní efektivita) je vysoká = 86%

AIM PARTNERS s.r.o.

Mohli jsme zredukovat CAPEX na pořízení dalšího strojního vybavení a také již nemáme takovou potřebu víkendových směn        

AIM PARTNERS s.r.o.

Podařilo se nám snížit průměrný čas výměny nástroje ze 180 min na 50 min

AIM PARTNERS s.r.o.

Zredukovali jsem WIP zásoby o 10%

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme standardizovanou práci seřizovače

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme standardizovaný systém připojení nástrojů ke strojům

AIM PARTNERS s.r.o.

Zlepšili a zpřesnili jsme plnění výrobního plánu

Definice, rozsah projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

Zefektivnění synchronizace pracovišť ve víceúrovňové výrobě

AIM PARTNERS s.r.o.

Redukce WIP zásoby (hodnota zásob i obsazených skladových pozic)

AIM PARTNERS s.r.o.

Standardizace a organizace práce seřizovače

AIM PARTNERS s.r.o.

Redukce neproduktivního času zařízení během výměny nástroje

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme zkušenosti a praktické znalosti získané během minulých implementací u jiných klientů

AIM PARTNERS s.r.o.

Připravíme vám časovou studii jednotlivých procesních kroků

AIM PARTNERS s.r.o.

Připravíme vám detailní rozpis činností výměny nástroje (pracovního postupu) pro seřizovače včetně časů

AIM PARTNERS s.r.o.

Aktivity seřizovače rozdělíme na 2 kategorie podle toho, zda je lze realizovat během výrobního procesu anebo ne

AIM PARTNERS s.r.o.

Zajistíme technickou úpravu strojů a nástrojů na jednotný standard rychlospojek

AIM PARTNERS s.r.o.

Zajistíme instalaci předehřevů