Plánování výroby APS ASPROVA

Zavedli jsme automatizaci a digitalizaci výroby a synchronizovali jednotlivá pracoviště. Díky tomu náš klient (automotive tier 1 dodavatel) zvýšil efektivitu, má stabilnější rozvržení výroby a tak i lépe plánuje údržbu forem a může si dovolit mít nižší skladové zásoby

%

Zvýšení efektivity plánovačů

%

Snížení skladových zásob

%

Zlepšení plnění TPM forem

Challenge

Plánujete stále ještě v Excelu?
Nedaří se Vám plnit zákaznické požadavky?
Máte velké prostoje ve výrobě?

Kde se nyní možná nacházíte

  • Naši zákazníci mají různorodé potřeby, kusovníky, balící předpisy a pracovní předpisy v ERP SAP
  • Chybí nám data SAP
  • Rozvržení výroby, přiřazování zakázek na jednotlivá pracoviště zpracováváme v Excelu. Je to nepřesné a dochází k chybám
  • Nemáme synchronizovanou výrobu mezi jednotlivými pracovišti
  • Náš výrobní plán nezohledňuje kapacitní ani jiná operativní omezení
  • Máme velkou komplexitu výroby (10.000+ výrobních referencí)

Kam vás dostaneme

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme fixován detailní výrobní plán s časovým předstihem 48h. Je zajištěna vysoká přesnost a stabilita rozvržení výroby

AIM PARTNERS s.r.o.

Umíme plánovat počty seřizovačů, operátorů výroby a obalů

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme systémovou online kontrolu a monitoring plnění plánu. Vše vizualizované na LCD

AIM PARTNERS s.r.o.

Systém nás upozorňuje na konflikt zdrojů z důvodu zpoždění dávky

AIM PARTNERS s.r.o.

Zvýšili jsme efektivitu plánovačů o 60%

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme až o 30% nižší skladové zásoby jak u rozpracované tak i finální výroby

AIM PARTNERS s.r.o.

Zlepšili jsme naše plnění TPM forem o 40%

Definice, rozsah projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

Synchronizace výroby dle technologických a logických postupů ve víceúrovňové výrobě a redukce WIP zásoby

AIM PARTNERS s.r.o.

Automatizace a digitalizace rutinních prací plánovače výroby

AIM PARTNERS s.r.o.

Zohlednění kapacitních a jiných omezení při přípravě plánu

AIM PARTNERS s.r.o.

Vytvoření fronty práce pro všechna pracoviště. Integrace do MES

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme zkušenosti a praktické znalosti získané během minulých implementací u jiných klientů

AIM PARTNERS s.r.o.

APS ASPROVA je velmi flexibilní ve svém nastavení a je konfigurovatelná pro sériovou i diskrétní výrobu

AIM PARTNERS s.r.o.

Aplikujeme principy štíhlé výroby a Toyota Production System

AIM PARTNERS s.r.o.

Díky rychlé synchronizaci výroby a What-if simulaci umíme výrazně redukovat rozpracovanou výrobu

AIM PARTNERS s.r.o.

Pomůžeme Vám vyčistit kmenová data v ERP

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme za sebou silného partnera při implementaci - firma Aimtec www.aimtecglobal.com