Optimalizace transportních nákladů

Optimalizovali jsme veškeré procesy v rámci přepravy a náš klient (automotive tier 1 dodavatel) tak uspořil náklady na dopravu i čas spojený s administrací

%

Zkrácení času na vyřízení výběrové řízení

%

Redukce celkových nákladů na přepravu

%

Snížení emisí CO2

Challenge

Plánujete si dopravu sami?
Nevíte, jak to udělat efektivněji?
Chybí Vám systém pro výběr dodavatelů?

Kde se nyní možná nacházíte

  • Nemáme standardizované RFQ procesy
  • Nemáme centralizovaný výběr přepravců ani konsolidovaný objem poptávané přepravy
  • Nemáme dostatečnou technickou specifikaci přeprav a potřebných typů nákladních vozidel
  • Nevyužíváme synergie mezi jednotlivými našimi závody (poloha, síť dodavatelů)
  • Chybí nám Best practice a lessons learned

Kam vás dostaneme

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme standardizované poptávkové řízení v celé skupině

AIM PARTNERS s.r.o.

Pro výběr dodavatele využíváme digitální platformu

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme definovanou sourcing a saving strategii

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme zavedenou online reverzní aukci na tendr přepravních služeb

AIM PARTNERS s.r.o.

Čas potřebný k administraci výběrového řízení se zkrátil o 60%

AIM PARTNERS s.r.o.

Snížili jsme emise CO2 také o 10%

AIM PARTNERS s.r.o.

Celkově jsme snížili náklady na přepravu o 10%

Definice, rozsah projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

Optimalizace logistických tras

AIM PARTNERS s.r.o.

Vytvoření Network Design

AIM PARTNERS s.r.o.

RFQ dokumentace poptávkového řízení a proces výběru přepravce

AIM PARTNERS s.r.o.

Výběr a nominace dopravců

AIM PARTNERS s.r.o.

Konsolidace FTL / LTL přeprav

AIM PARTNERS s.r.o.

Inbound i outbound přepravy

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme zkušenosti a praktické znalosti získané během minulých implementací pro jiné klienty

AIM PARTNERS s.r.o.

Využíváme digitalizace procesů a implementujeme nejnovějších postupů jako:

  • Implementace digitální platformy pro komunikaci a výběr dodavatele přepravních služeb
  • Aplikace reverzní aukce
  • Využití simulačního a optimalizační software (Network Design) dodavatelského a zákaznického řetězce
AIM PARTNERS s.r.o.

Dosahujeme ekonomické úspory i díky spojování dodávek do Milkrun svozů

AIM PARTNERS s.r.o.

Známe do detailu typy přepravních prostředků