Logistický koncept

Připravili jsme pro klienta logistický koncept od návrhu pro samotnou realizaci OEM dodávek a zajistili tak správné plánování všech logistických toků a včasné dodávky k zákazníkovi

Challenge

Stojíte před realizací nového projektu?
Potřebujete zefektivnit stávající procesy na běžících projektech?
Máte problém s interní kapacitou a odborností Vašich specialistů?
Máte představu, jak máte nastavené Vaše procesy ve srovnání s těmi nejlepšími?

Kde se nyní možná nacházíte

  • Nemáme koncepční dokument s procesními návaznostmi plánování logistického toku dodávek k zákazníkovi
  • Nemáme interní kapacitu pro logistické koncepční plánování
  • Chybí nám zkušenosti a lessons learned z předešlých implementací
  • Náš projekt je ve skluzu, neplníme projektové milníky a budgetové cíle
  • Nekompletní a chybná datová struktura a nefunkční IT systémy

Kam vás dostaneme

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme ucelený logistický koncept schválen koncovým zákazníkem. 

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme efektivní procesní a materiálové toky navržené dle metodiky lean SIX SIGMA (interní i externí) včetně stanovení KPI. 

AIM PARTNERS s.r.o.

Provedena kontrola dat, chyby nastavení opraveny a vše validováno integračními testy. 

AIM PARTNERS s.r.o.

Termínové a budgetové cíle jsou splněny.

Definice, rozsah projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

Materiálový tok, FG, RAW, WIP

AIM PARTNERS s.r.o.

Informační a dokumentační tok

AIM PARTNERS s.r.o.

Kontrola správnosti a úplnosti dat

AIM PARTNERS s.r.o.

Kalkulace logistických ploch

AIM PARTNERS s.r.o.

Plán náběhu předsériových dodávek

AIM PARTNERS s.r.o.

Koncept doprav, frekvence, vytížení

AIM PARTNERS s.r.o.

Kalkulace a analýza nákladů

AIM PARTNERS s.r.o.

Výběr dodavatelů služeb

AIM PARTNERS s.r.o.

Inovativní obalový koncept

AIM PARTNERS s.r.o.

Návrhy layoutů a jejich ověření, např. 3P metodou

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme více než 10 let zkušeností se specifickými požadavky OEM i náběhem nových projektů

AIM PARTNERS s.r.o.

Připravíme řešení šité vám na míru. Vy se rozhodnete z nabízených variant, co vám nejlépe vyhovuje

AIM PARTNERS s.r.o.

Dostanete od nás vizuálně názorné podklady, které vám dají klíčové informace a přehled vazeb mezi procesy

AIM PARTNERS s.r.o.

Jsme flexibilní – jsme schopni se okamžitě integrovat do vašeho týmu a také reagovat na požadavky zákaznické předsériové logistiky

AIM PARTNERS s.r.o.

Aplikujeme best in class postupy se zohledněním lessons learned z již realizovaných projektů