Logistický koncept

Připravili jsme pro klienta logistický koncept od návrhu pro samotnou realizaci OEM dodávek a zajistili tak správné plánování všech logistických toků a včasné dodávky k zákazníkovi

Nastaveny klíčové parametry projektu

Validace konceptu

In-time dodávky zákazníkovi

Challenge

Jste v eskalaci od zákazníka?
Nejste schopni dodržovat termínový plán?
Chybí Vám ucelený systém pro plánování logistických toků?

Kde se nyní možná nacházíte

  • Nemáme koncepční dokument s procesními návaznostmi plánování logistického toku dodávek k zákazníkovi
  • Jsme v zákaznické eskalaci, zákazník požaduje předložit logistický koncept
  • Nemáme interní kapacitu pro logistické koncepční plánování
  • Náš projekt je ve skluzu, neplníme projektové milníky.
  • Náš termínový plán nemá časovou rezervu, tedy interně není v předstihu před termíny od zákazníka

Kam vás dostaneme

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme ucelený dokument popisující logistický koncept

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme jasně definované klíčové logistické parametry
projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

Logistický koncept máme interně validován a můžeme
ho prezentovat OEM zákazníkovi

Definice, rozsah projektu

AIM PARTNERS s.r.o.

Materiálový tok, FG, RAW, WIP

AIM PARTNERS s.r.o.

Informační a dokumentační tok

AIM PARTNERS s.r.o.

Nouzové plány a kontaktní osoby

AIM PARTNERS s.r.o.

Kalkulace skladových ploch

AIM PARTNERS s.r.o.

Plán náběhu předsériových dodávek

AIM PARTNERS s.r.o.

Koncept doprav, frekvence, vytížení

AIM PARTNERS s.r.o.

Kalkulace a analýza nákladů

AIM PARTNERS s.r.o.

Výběr dodavatelů služeb

AIM PARTNERS s.r.o.

Obalový koncept

AIM PARTNERS s.r.o.

Procesy u externích partnerů (volitelné)

AIM PARTNERS s.r.o.

Máme více než 10 let zkušeností se specifickými požadavky OEM i náběhem nových projektů

AIM PARTNERS s.r.o.

Připravíme řešení šité vám na míru. Vy se rozhodnete z nabízených variant, co vám nejlépe vyhovuje

AIM PARTNERS s.r.o.

Dostanete od nás vizuálně názorné podklady, které vám dají klíčové informace a přehled vazeb mezi procesy

AIM PARTNERS s.r.o.

Jsme flexibilní – jsme schopni se okamžitě integrovat do vašeho týmu a také reagovat na požadavky zákaznické předsériové logistiky